Po interwencji Rzecznika MŚP KAS na razie nie będzie karać przewoźników  

– Kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL będą się odbywać w oparciu o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu – napisała w piśmie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, tym samym uwzględniając prośbę Adama Abramowicza o niekaranie przewoźników.

 

Pismo KAS to efekt interwencji Rzecznika MŚP w sprawie o przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL dla branży transportowej.

 

Udana interwencja

Z dniem 30 września 2021 r. wygasła możliwość jednoczesnego korzystania z dotychczasowego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL oraz nowego systemu – e-TOLL. Od 1 października 2021 r. przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie z systemu e-TOLL.

Adam Abramowicz w skierowanym do sekretarza stanu szefa KA

scroll to top