MF dopina szczegóły Krajowego Systemu eFaktur

mf-dopina-szczegoly-krajowego-systemu-efaktur

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że Ministerstwo Finansów określi sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz dane faktury ustrukturyzowanej, które umożliwią dostęp do dokumentu w systemie. Będzie to uregulowane w rozporządzeniu, którego projekt został właśnie opublikowany.

Nowy system fakturowania wprowadzi od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja z 29 października 2021 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076). Dzięki niemu podatnicy będą mogli wystawiać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury. Będzie to kolejna opcja obok faktur tradycyjnych, papierowych i elektronicznych. Odbiorca będzie musiał się zgodzić na takie rozwiązanie, bo początkowo ma być ono dobrowolne (docelowo ma być obowiązkowe). Zachętą do korzystania z KSeF będzie skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.

Zgodnie z projektem, aby skorzystać z systemu, trzeba będzie się uwierzytelnić: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, albo podpisem zaufanym oraz wygenerowanym przez KSeF ciągiem znaków alfanumerycznych. W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL podatnika będącego osobą fizyczną uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień będzie możliwa również po zgłoszeniu danych identyfikujących ten podpis do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Szczegóły na www.gazetaprawna.pl

Artykuł MF dopina szczegóły Krajowego Systemu eFaktur pochodzi z serwisu Transport Manager.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top