Krajowy Program Żeglugowy – dla transportu rzecznego

krajowy-program-zeglugowy-–-dla-transportu-rzecznego

Powstaje Krajowy Program Żeglugowy do 2030 r. Jest to pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora transportu wodnego śródlądowego. Celem programu jest przywrócenie transportu wodnego śródlądowego poprzez inwestycje na Odrze i Wiśle – informuje portal www.prawo.pl .

 

Krajowy Program Żeglugowy opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury do roku 2030 określa zadania o charakterze inwestycyjnym i sektorowym w perspektywie krótkookresowej.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top