Kontyngenty zezwoleń Polska-Rosja’2022 ustalone

kontyngenty-zezwolen-polska-rosja’2022-ustalone

Na wirtualnym posiedzeniu polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustalono kontyngent zezwoleń na rok 2022. Będzie on taki sam jak w 2021 r., tj. po 220 tys. zezwoleń dla każdej ze stron. Dodatkowo, przewoźnicy rosyjscy otrzymają jeszcze w tym roku 10 tys. zezwoleń ogólnych, a przewoźnicy polscy 4,5 tys. zezwoleń kraje trzecie.

 

Przewodniczący polskiej delegacji, Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, od samego początku negocjacji zabiegał o utrzymanie dotychczasowego poziomu liczby zezwoleń. Cel ten finalnie udało się osiągnąć. W ramach puli zezwoleń 220 tys. sztuk na rok 2022 Polska otrzyma:

  • 68 750 zezwoleń kraje trzecie, czyli tych najbardziej pożądanych przez polskie firmy;
  • 151 250 zezwoleń ogólnych.

Rosja natomiast w ramach uzgodnionego kontyngentu otrzyma:

  • 210 000 zezwoleń ogólnych;
  • 10 000 zezwoleń kraje trzecie.

 

Co istotne strony uzgodniły również, że wszystkie zezwolenia z kontyngentu podstawowego oraz dodatkowego na rok 2021 będą ważne do 15 marca 2022 r.

 

Należy jednak zauważyć, że osiągnięte porozumienie z Rosją może mieć bardzo niekorzystne skutki w sytuacji jednoczesnego braku uzgodnień dotyczących zezwoleń na linii Polska-Białoruś. Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zwracała uwagę na ten fakt m.in.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top