Komisja Europejska wprowadza procedury awaryjne dla transportu

komisja-europejska-wprowadza-procedury-awaryjne-dla-transportu

Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne w sprawie Planu Awaryjnego UE dla Transportu na wypadek tego typu sytuacji awaryjnych, jak np. pandemie. W konsultacjach wziął udział m.in. związek pracodawców Transport i Logistyka Polska. Plan jest zestawem procedur, które mają przygotować UE na wypadek przyszłych kryzysów (takich jak ewentualne kolejne pandemie) i zakłóceń ciągłości działalności w sektorze transportu.

 

W związku z tym Plan ma stworzyć „podręcznik na wypadek sytuacji kryzysowych”, który będzie zawierał listę działań łagodzących wszelkie negatywne skutki dla sektora transportu, pasażerów i rynku wewnętrznego.

 

Plan do poprawki

W konsultacjach udział wzięło w sumie 76 podmiotów z całej UE. TLP pochwaliło Komisję Europejską za przygotowanie rewizji tzw. rozporządzenia Omnibus, która ze względu na ograniczenia jakie pojawiły się w trakcie pandemii umożliwiła automatyczne przedłużanie ważności dokumentów niezbędnych w transporcie drogowym, tj. praw jazdy, świadectw kierowcy, badań technicznych pojazdów, okresowych kontroli tachografów, badań lekarskich i psychologicznych kierowców lub licencji wspólnotowych. Tzw. Inicjatywa Zielonych Korytarzy Komisji Europejskiej też była bardzo pomocna, ale ponieważ nie były to wiążące prawnie przepisy, a jedynie wytyczne, nadal firmy mierzyły się z licznymi problemami.

Krajowe organizacje przewoźników drogowych zapytane w formularzu konsultacyjnym o trudności jakie firmy transportowe napotykały świadcząc usługi transgraniczne wymieniały najczęściej:

  • Długie kolejki na wewnętrznych granicach UE.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top