Jak skrócić proces kompletacji zamówień?

jak-skrocic-proces-kompletacji-zamowien?

Proces kompletacji jest procesem bardzo kosztownym szczególnie w obsłudze magazynu e-commerce, przyjmuje się, że stanowi nawet 35% ogółu kosztów logistyki magazynowej. Szukając możliwości na optymalizację kosztów opracowaliśmy algorytmy pozwalające skrócić czas kompletacji.

W poszukiwaniu optymalnej trasy kompletacji zamówień punktem wyjścia jest tzw. problem komiwojażera, (ang. travelling salesman problem, TSP). Jak podaje wikipedia problem komiwojażera to zagadnienie optymalizacyjne, polegające na znalezieniu minimalnego cyklu Hamiltona w pełnym grafie ważonym. Chociaż brzmi to dość skomplikowanie możemy to porównać do listy punktów, które należy odwiedzić na pewnej topologii lub w ramach określonej przestrzeni, aby zrealizować dane zadanie. Wyobraźmy sobie sprzedawcę, który ma do pokonania trasę po całej Polsce – możemy zamienić te lokalizacje na listę punktów, które musi odwiedzić. Przekładając to porównanie na obszar magazynu dostrzegamy tutaj analogię do listy kompletacji w manualnym magazynie półkowym, gdzie operator musi odwiedzić poszczególne punkty, aby skompletować zamówienie. Możliwych ścieżek przejścia jest bardzo dużo, dlatego kluczowym wyzwaniem jest ustalenie optymalnej ścieżki kompletacji.

Cel: skrócenie ścieżki kompletacji

Z takim wyzwaniem zwrócił się do nas klient, który szukał rozwiązania na skrócenie ścieżki kompletacji. Głównym zadaniem jakie nam postawiono było skrócenie czasu przejścia pickerów, czyli minimalizacja sumarycznego kosztu zbiórki. Zadanie podzieliliśmy na dwie fazy.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Logistics Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top