Ciężarówki i autobusy z ogranicznikami prędkości

ciezarowki-i-autobusy-z-ogranicznikami-predkosci

Od 1 stycznia 2022 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z określające obowiązek wyposażenia – autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h.

 

Jest to efekt opublikowanej 29 listopada Ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2021.1965).

Zaproponowana w opublikowanej ustawie zmiana ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi.

Ustawodawca wprowadził zmiany w: ustawie – Prawo o ruchu drogowym; ustawie o . o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg; ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w ogranicznik prędkości wynika z przepisów homologacyjnych, tj. dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992,

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top