Bieg terminów zezwoleń na pobyt czasowy i pracę wstrzymany do 31.12.2022 r.

bieg-terminow-zezwolen-na-pobyt-czasowy-i-prace-wstrzymany-do-31122022-r.

W związku z brakiem możliwości przedłużenia wizy krajowej przez wojewodę dla kierowcy-obywatela Ukrainy, jedynym dziś możliwym  rozwiązaniem pozwalającym na legalne świadczenie pracy na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym, pozostaje złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 

Wniosek o udzielenie tego zezwolenia należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top